Navigácia

 • Drogová prevencia - prednáška

  Drogová prevencia - prednáška
  31. 1. 2020

  Dňa 31.1.2020 sa uskutočnila prednáška o drogovej prevencií pre žiakov druhého stupňa našej školy. Po krátkej prezentácií boli žiaci poučení o nebezpečenstve ľahkých a ťažkých drog pre život človeka a o ich závislostiach. 
  V závere si žiaci pozreli krátky film „Drogová závislosť“ (Droga na prvom mieste), po ktorom sa rozvinula zaujímavá konverzácia medzi všetkými prítomnými.

 • Vianočná besiedka

  Vianočná besiedka
  20. 12. 2019

        Ani nepríjemné a vôbec nie vianočné počasie neodradilo našich žiakov, učiteľky, či vychovávateľky od toho, aby si pripravili tradičnú vianočnú besiedku a spolu s rodičmi si vychutnali čaro nadchádzajúcich Vianoc. Ako každý aj teraz bola plná vianočných vinšov, kolied, piesní o zime. Spestrená bola netradičným moderným tancom starších žiakov.

        Po besiedke bola ešte vianočná burza a malé pohostenie v podobe perníčkov, ktoré upiekli dievčatá našej školy, čo ešte doplnilo radostnú atmosféru nastavajúcich vianočných sviatkov

 • Advent a zima na našej škole

  Advent a zima na našej škole
  13. 12. 2019

  Adventná a zimná výzdoba našej školy

 • Divadelné predstavenie "Zlatá rybka"

  Divadelné predstavenie "Zlatá rybka"
  10. 12. 2019

  Dňa 10.12. k nám zavítalo Divadlo Portál s názvom Zlatá rybka. Prostredníctvom veselého príbehu rybára a jeho chamtivej ženy sa hra vracia k hodnotám, na ktoré musí ľudí upozorniť až rozprávajúca rybka. Rozprávka deti veľmi zaujala vďaka vtipnému deju a veselým pesničkám. Týmto chceme poďakovať za tento pekný zážitok.

 • Mikuláš v škole

  Mikuláš v škole
  6. 12. 2019

  Dňa 6. 12. 2019 našu školu navštívil Mikuláš. Sprevádzali ho dvaja pomocníci Anjel a Čert. Tento rok sme mali možnosť spolupracovať s komunitným centrom. Najväčšiu radosť zo vzácnej návštevy mali aj malí i veľkí žiaci, aj keď sa niektorí trochu báli Čerta. Mikulášov kôš bol plný dobrôt, ktoré pomáhal rozdávať Anjelik. Mikulášske balíčky si žiaci museli zaslúžiť peknou pesničkou alebo básničkou.
  Srdečná vďaka, Mikuláš!

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Medzinárodný deň školských knižníc
  22. 10. 2019

  Dňa 22.10.2019 sme si s našimi žiakmi spoločne pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc. Názorne sme si ukázali ako kniha vzniká a tiež sme si spoločne vysvetlili základné pojmy, ako sú ilustrácia, grafik, kníhtlač, redaktor, kníhkupec a čitateľ. Tento deň sme si spestrili zábavnými aktivitami a tiež súťažami. Našim cieľom bolo zábavnou a hravou formou práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a hlavne k samotnému čítaniu, vďaka čomu každý z nás neustále získava nové informácie, poznatky a vedomosti.

 • Svetový deň umývania rúk

  Svetový deň umývania rúk
  15. 10. 2019

  Svetový deň umývania rúk sme si v našej škole pripomenuli 15. októbra. Cieľom tohto dňa je propagovať umývanie rúk mydlom v školských zariadeniach, doma a vo verejných priestoroch. Krátkym videom a následne ukážkou sme si ukázali správnu techniku umývania rúk mydlom.  Počas besedy sme žiakom vysvetlili, prečo je dôležité umývať si ruky mydlom. Taktiež sme sa spoločne oboznámili s následkami nedostatočnej hygieny a upevnili sme si správne hygienické návyky. V závere si žiaci obkreslili svoje ruky na spoločný plagát, ktorý nám ma pripomínať, že ruky si treba stále umývať.

 • Prednáška o infekčných ochoreniach a ich prevencia

  Prednáška o infekčných ochoreniach a ich prevencia
  27. 9. 2019

  V priestoroch novopostaveného Komunitného centra Zborov sa v piatok 27.09.2019 konala prednáška, ktorej hlavnou témou boli infekčné ochorenia a ich prevencia. Hlavným prednášajúcim bol MUDr. Július Zbyňovský z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove.

  Pozvané mamičky, asistentky osvety zdravia a naši žiaci zo Špeciálnej základnej školy Zborov si vypočuli mnohé zaujímavosti týkajúce sa infekčných ochorení. Hovorilo sa nielen o tom ako infekčné ochorenia vznikajú, ale predovšetkým o tom ako sa im dá predchádzať.

  Po skončení prednášky a diskusie si mohli prítomní za pomoci MUDr. Zbyňovského a Mgr. Jany Müllerovej vyskúšať správnu techniku umývania rúk pod špeciálnym prístrojom s UV lampou.  

 • Čertovská rozprávka

  17. 9. 2019

  Dňa 17. 9.2019 do našej školy zavítalo Bábkové divadlo Lienka. Bábkoherci sa predstavili s Čertovskou rozprávkou, ktorá opisuje príbeh malého čertíka Luciusa. Učí sa rozoznať a odniesť zlého človeka do pekla. Rozprávka je plná krásnych pesničiek a rekvizít. Žiakom sa predstavenie veľmi páčilo, čo ocenili búrlivým potleskom.

 • Účelové cvičenie v prírode - ochrana človeka a prírody

  Účelové cvičenie v prírode - ochrana človeka a prírody
  6. 9. 2019

  Dňa 6. septembra 2019 sa  uskutočnilo účelové cvičenie (OČaP) na tému: Turistický presun po určenej trase. Pohyb a bezpečný pobyt v prírode. V teoretickej časti žiaci spoznávali dopravné značky a upevnili si vedomosti o dodržiavaní bezpečnosti na ceste. Účelové cvičenie prebehlo v rozsahu 5 hodín. Cieľom bolo poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti a praktické poznatky v daných problematikách.

  V praktickej časti sa žiaci I. a  II. stupňa presunuli po určenej trase s doržiavaním pravidiel cestnej premávky  na futbalové ihrisko v obci Stebník. Nenáročnú 6 kilometrovú túru žiaci zvládli s úsmevom a dobrou náladou. Za dobrého počasia s nadšením a ochotou pristúpili k plneniu úloh, čím naplnili cieľ účelového cvičenia.

 • Začiatok školského roka 2019/2020

  Začiatok školského roka 2019/2020
  2. 9. 2019

  Začiatok školského roka 2019/2020 sa v našej škole konal 2. septembra 2019 o 9. hodine. Na úvod nás pani riaditeľka privítala slávnostným príhovorom, v ktorom taktiež privítala aj našich nových žiakov. Všetkým žiakom prajeme dobrý a úspešný štart do nového školského roka.

 • Volejbalový turnaj zamestnancov ŠZŠ

  Volejbalový turnaj zamestnancov ŠZŠ
  3. 7. 2019

  V tomto školskom roku sa uskutočnil už 11. ročník volejbalového turnaja zamestnancov špeciálnych základných škôl Prešovského kraja. Súťažili 4 družstvá - SŠI Prešov (Masarykova), SŠ Chminianske Jakubovany, SŠ Lipany a ŠZŠ Zborov - herným systémom každý s každým. Výhodou systému každý s každým je, že každý účastník turnaja si zmeral sily so všetkými účastníkmi.

  Výsledky turnaja:

  1. miesto: ŠZŠ Zborov

  2. miesto: SŠI Prešov

  3. miesto: SŠ Chminianske Jakubovany

  4. miesto: SŠ Lipany

  Volejbalu zdar :o) 

 • Záver školského roka

  Záver školského roka
  28. 6. 2019

   

  Posledný školský deň sa niesol v slávnostnej atmosfére. Jeho ukončenie zahájila pani riaditeľka. Po vypočutí štátnej hymny nasledovalo udeľovanie pochvál a ocenení pre žiakov. Aj v tomto školskom roku viacerí získali pochvalu za výborný prospech, dochádzku či reprezentáciu školy.

  Zároveň sme sa rozlúčili s našimi deviatakmi, ktorým prajeme veľa úspechov. Pani učiteľky obdarovali kvetmi, ktoré boli prejavom ich vďaky. Menších žiakov ponúkli sladkou odmenou. Neskôr v jednotlivých triedach si žiaci prevzali vysvedčenie z rúk triednych učiteľov. A s prianím prežitia krásnych chvíľ odišli na prázdniny. ♥☼♥

 • Účelové cvičenie

  Účelové cvičenie
  5. 6. 2019

  Koncom júna sa žiaci venujú hlavne tomu, aby na koncoročnom vysvedčení boli čo najlepšie známky. Posledné dni však okrem výletov a exkurzií využívame aj na rôzne vzdelávacie aktivity.

  Svetovým dňom životného prostredia je 5.jún a práve v tento deň sa na našej Špeciálnej základnej škole uskutočnila praktická časť účelového cvičenia.

  Spoločne so žiakmi sme sa vybrali na Zborovský hrad . Nasledoval turistický presun po určenej trase,  v obci Zborov, ktorý bol zameraný na bezpečnosť a poznávanie okolia, spoznávanie turistických značiek a chodníka, pozorovanie drevín, plodov a rastlín.  Na takomto pobyte v prírode nesmela chýbať ani opekačka pri ohni. Celé dopoludnie prešlo vďaka zaujímavým aktivitám veľmi rýchle.

 • Medzinárodný deň detí

  Medzinárodný deň detí
  1. 6. 2019

  Aj tento rok sa na našej škole oslavoval Medzinárodný deň detí. Aj napriek nepriaznivému počasiu, sme si so žiakmi urobili zábavné dopoludnie, plné hier a rôznych súťaží, za ktoré boli žiaci odmenení sladkou odmenou. Tento deň sme si spoločne užili a odniesli si kopec skvelých zážitkov☺☺☺

 • Deň mlieka

  Deň mlieka
  21. 5. 2019

  Medzinárodný deň mlieka, ktorý sa koná 21. mája, sa na Slovensku oslavuje od roku 1957. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Žiaci si mali možnosť pozrieť video, ktorým ich sprevádzala kravička Elička. Porozprávala im o tom, aké je mlieko dôležité pre náš život, aké vitamíny obsahuje a aké mliečne výrobky sa z neho vyrábajú. Spoločne s kravičkou Eličkou sme si prešli celou cestou mlieka. Po peknej prezentácii všetci dostali „mliečny darček“ v podobe ochutnávky mlieka. Deň mlieka sme zavŕšili spoločnou aktivitou. Naši žiaci mali za úlohu z letákov povystrihovať výrobky z mlieka a nalepiť ich ku kravičke Eličke.

  Žiakom prajeme pri konzumácii mlieka a mliečnych výrobkov dobrú chuť ! ☺

 • Škola v prírode

  Škola v prírode
  29. 4. 2019

  Na prelome mesiacov apríl a máj sa žiaci našej školy zúčastnili školy v prírode, ktorá sa konala na Mníchovskom potoku na Floriho chate. Týždenný pobyt zahŕňal celodenný bohatý zážitkový program. Nebolo to iba učenie, ale aj zábava a množstvo pohybu na čerstvom vzduchu.

  So žiakmi sme absolvovali turistiku do Bardejovských kúpeľov, kde sme si spoločne prezreli rôzne zaujímavé časti, ako je napríklad lávka priateľstva, ktorá patrí medzi najdlhšie lávky na Slovensku, alebo socha rakúskej cisárovnej Alžbety Bavorskej, zv. Sissi. Žiaci mali možnosť ochutnať tradičné kúpeľné oblátky a tiež liečivé minerálne pramene. V ďalších dňoch sme si pobyt spríjemnili večernou opekačkou, športovými aktivitami a rôznymi súťažami pre deti. Posledný večer sme si žiakmi zhodnotili celotýždenný pobyt v prírode a zavŕšili ho diskotékou a obľúbenou pizzou, ktorá všetkým veľmi chutila.

  Naši žiaci si domov odniesli plno zážitkov, vedomostí a nezabudnuteľných chvíľ, na ktoré budú ešte dlho spomínať.

 • "Zem je to, čo máme všetci spoločné"

  "Zem je to, čo máme všetci spoločné"
  26. 4. 2019

  22.apríl je deň, ktorý patrí našej planéte Zem. V tento deň by sa mali ľudia odhodlať pre ňu niečo pekné, užitočné a prospešné urobiť. Starostlivosťou o životné prostredie, dbáme nie len o našu prírodu, ale predovšetkým o náš život! Je to miesto, kde rastieme, pracujeme, tvoríme, ŽIJEME! Preto je pochopiteľné, že musíme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili jej poškodzovaniu. Ani v tomto roku tento deň nezostal nepovšimnutý medzi žiakmi našej školy. V piatok, 26.apríla sme spolu s našimi žiakmi upratovali školu a jej okolie, presádzali kvety, zbierali papier, plasty a všetko, čo nepatrí do prírody. Cieľom týchto aktivít bolo vzbudiť záujem o životné prostredie a svojím aktívnym prístupom urobiť niečo pre svoje okolie.

 • Deň narcisov

  Deň narcisov
  11. 4. 2019

  Aj tento rok sme si na našej škole pripomenuli 11. apríla 2019 „ Deň narcisov“, ktorý každoročne organizuje Liga proti rakovine.

  Kvet ktorý nesie v sebe posolstvo nielen jari, ale aj nádeje si mohli naši žiaci sami vyhotoviť a taktiež zakúpiť a tým pomôcť ľuďom, ktorí bojujú s touto zákernou chorobou -  rakovinou. Žiaci sa zúčastnili krátkej prezentácie, aby sa dozvedeli niečo viac o tejto chorobe a taktiež si pozreli krátky príbeh o chlapcovi, ktorý porazil draka.

  Naším cieľom je nielen vyzbierať peniaze, ale aj vychovávať  našich žiakov k spolupatričnosti a ochote pomáhať iným.

 • ROMALE CUP 2019

  ROMALE CUP 2019
  10. 4. 2019

  Dňa 10. apríla 2019 z príležitosti Medzinárodného dňa Rómov sa uskutočnil 8. ročník Romale Cupu - halového futbalového turnaja žiakov špeciálnych základných škôl a špeciálnych tried, na ktorý pozvanie prijali: SŠ Bardejov, SŠ Zborov A, SŠ Zborov B a ŠZŠ Zborov. Romale Cup sa konal v telocvični SŠ Zborov a hráči hrali o pohár riaditeľky školy. 

  1. SŠ Bardejov

  2. SŠ Zborov A

  3. SŠ Zborov B

  4. ŠZŠ Zborov

  Všetkým hráčom ďakujem za skvelý futbalový zážitok. ☺☺☺

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola Zborov
  Školská č. 478
  086 33 Zborov
 • 054/4798312

Fotogaléria