Navigácia

Výchovné poradenstvo

 

Výchovná poradkyňa školy: Ing. Ľudmila Gutterová

Konzultácie: piatok 12.30 - 13.30 hod.

  • Kontakt: 054/ 479 83 12

                           email: szszborov@gmail.com

 

  • Inštitúcia, ktorá sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľa:

Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva,Tročany 22, 086 41 Raslavice, Telefón: 054/ 474 45 06

             

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola Zborov
    Školská č. 478
    086 33 Zborov
  • 054/4798312

Fotogaléria